• Christmas Flavor Diffuser 210 ml (REF: DIF/N/210), Christmas Liquid Soap 210 ml (REF: SAB/N/210) y Christmas Bar Soap KIT 03 unidades 90G (REF: KIT SAB/25B). Aroma de granada